Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An ấp

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsanap@edu.viettel.vn